Ρολόγια Κωδωνοστάσιων

Ρολόγια Κωδωνοστασιών

Η Belltonics κατσκευάζει ρολόγια για κωδωνοστάσια εκκλησιών ή πόλεων σε διάφορα μεγέθη.
Όλα τα ρολόγια λειτουργούν με ρεύμα 220v 50Ηz είναι ακριβείας και αυτοδιορθώνουν την ώρα τους σε περίπτωση στιγμιαίας ή και μακροχρόνιας διακοπής ρεύματος. Επισής, διαθέτουν αυτόματο σύστημα αλλαγής της ώρας (θερινή – χειμερινή).

Οι πλάκες των ρολογιών, οι αριθμοί καθώς και οι δείκτες τους μπορούν να παραγγελθούν σύμφωνα με την επιθυμία σας για διάφορα μεγέθη και τύπους.

Η Belttronics μετατρέπει τα μηχανικά κουρδιστά ρολόγια κωδωνοστασίων σε ηλεκτρονικά.

Προωθήστε την σελίδα: