κινούμενες καμπάνες belltronics

Πρωτοποριακό σύστημα κωδωνοκρουσίας

Με το νέο πρωτοποριακό σύστημα κωδωνοκρουσίας της Belltronics

με την μέθοδο κινούμενης καμπάνας (ανατροπή) που λειτουργεί με οριζόντιους ηλεκτρομαγνήτες (διεθνής πατέντα) αποφευγονται περιστρεφόμενα μοτέρ – ρόδες – αλυσίδες – ελατήρια που προκαλούν θορύβους και βλάβες.

κινούμενες καμπάνες belltronics
κινούμενες καμπάνες belltronics
Προωθήστε την σελίδα: