χειριστήριο ρολόι

Νέοι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι ρολογιών

Νέοι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι Chronotron Quartz ακριβείας με αυτόματη αλλαγή της ώρας θερινή – χειμερινή και δυνατότητα κτύπων ωρών και ημιώρων.

Προωθήστε την σελίδα: